Poskytované služby

Laparoskopie

Nově nabízíme laparoskopické zákroky.

Při laparoskopii nedochází k otevření dutiny břišní v normálním rozsahu, do břicha vstupujeme pomocí 2 až 3 malých ranek- portů, kterými se vsouvá jednak optické zařízení a pracovní nástroje.

Optické zařízení přenáší obraz z dutiny břišní na monitor, tak aby se mohl chirurg pohodlně orientovat a pomocí pracovních nástrojů provádět operační úkony.

Nejčastějšími prováděnými zákroky jsou ovariektomie fen, kastrace kryptorchydních varlat psů, revize dutiny břišní s odběrem bioptátů a laparoskopicky asistovaná gastropexe.

Zákrok je pro zvíře méně traumatizující a dle našich zkušeností jsou zvířata pooperačně ve velmi dobré kondici již v řádu 2 hodin.

Volba laparoskopie je limitována některými faktory:

 • výživný stav- obezita může znemožňovat dobrou vizualizaci v dutině břišní
 • předchozí operační zákroky- pokud vznikly srůsty, není někdy možné dostatečně rozšířit dutinu břišní plynem
 • velmi miniaturní nebo naopak gigantická zvířata
 • velké masy v dutině břišní
 • finance - tyto zákroky jsou výrazně náročnější na přístrojové vybavení, přípravu i pooperační úklid, z tohoto důvodu je cena zákroků oproti klasické chirurgii o něco vyšší.

Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, nebojte se nás zeptat.

Prevence

Vakcinace

 • Provádíme veškeré vakcinace psů, koček, králíků a fretek.
 • Součástí každé vakcinace je klinické vyšetření zvířete, event. doporučení ohledně případných klinických nálezů, antiparazitární terapie atd.
 • Doporučíme Vám nejvhodnější vakcinační schéma vzhledem k věku, předcházejícím vakcinacím a chovným podmínkám zvířete.
 • Provádíme též vakcinace proti Lymské borelióze, tetanu, kočičí leukóze aj.

Označování mikročipem, tetování, vystavení mezinárodního pasu

 • Tetujeme štěňata na žádost chovatele po předložení potřebné dokumentace v období 1. vakcinace.
 • Označujeme zvířata standardními ISO mikročipy, včetně informací o možné registraci v Národním registru psů.
 • Vystavujeme Pas zvířete v zájmovém chovu.
 • Poskytujeme a zprostředkováváme informace potřebné pro cestování se psem do zahraničí apod.

Preventivní prohlídky a poradenství

 • Prohlédneme Vám štěňátko, kotě, staré zvířátko a doporučíme vhodnou stravu, podpůrné preparáty,vyšetření nebo zákroky, které mohou Vašemu zvířátku prodloužit, či zpříjemnit život.
 • Pomůžeme Vám s výběrem vhodného druhu, či plemene zvířete, pokud jste v chovatelství nováčkem.
 • Doporučíme Vám vhodné krmivo vzhledem k plemeni, věku, zátěži a zároveň Vám toto krmivo v dohodnutém množství objednáme, dodací lhůta se obvykle pohybuje do 2 pracovních dnů.
 • Dokážeme s Vámi řešit drobné poruchy chování, u složitějších problémů Vás odkážeme na vhodné specialisty.

Běžná léčebná péče

 • Ošetříme Vaše zvíře se všemi běžnými problémy – záněty uší, kůže, průjmová onemocnění, zvracení, kašel, drobná poranění.
 • Každý pacient je klinicky vyšetřen, poté Vám eventuálně doporučíme a provedeme specializovanější diagnostiku.
 • Jsme schopni provést ihned RTG, sonografické vyšetření, základní biochemické a hematologické vyšetření krve, vyšetření moči, mikroskopické vyšetření vzorků kůže, ušních stěrů a některých vzorků odebraných aspirací z jiných tkání – mízní uzliny, novotvary apod., vaginální cytologii, bakteriologické vyšetření a testaci plísní.
 • Provádíme složitější diagnostiku – glykemickou křivku, testaci funkce štítné žlázy, nadledvinek, testaci hladiny pohlavních hormonů, stanovení hladin některých léků v krvi, pro zhodnocení jejich účinnosti.
 • Provádíme kontrastní RTG vyšetření trávicího traktu,močového aparátu a kontrastní vyšetření páteřního kanálu.
 • Sledujeme nové trendy v léčbě a jsme Vám schopni navrhnout i různé alternativy, s ohledem na Vaše časové a finanční možnosti.
 • Provádíme odstraňování zubního kamene ultrazvukem. Zvíře před zákrokem prohlédneme, doporučíme Vám vhodné předoperační vyšetření vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pacienta.Součástí tohoto ošetření je důkladná revize dutiny ústní,případná extrakce silně poškozených zubů, v případě podezření na postižení zubních kořenů, či okolní kostěné tkáně je součástí vyšetření i RTG.
 • Při tomto zákroku zároveň pacientovi vyplníme „Zubní kartu“, kde zaznamenáme aktuální stav po zákroku, při předávání pacienta po zákroku od nás obdržíte písemné instrukce týkající se následné péče o chrup, čištění,... můžete si u nás též koupit potřebné pomůcky.

Operace

Operační péče

 • Před jakýmkoliv zákrokem pacienta vyšetříme a domluvíme se dle klinického stavu, věku pacienta a náročnosti zákroku na rozsahu předoperačního vyšetření (př. Vyš. Krve, RTG hrudníku...)
 • Předoperační vyšetření slouží k lepšímu posouzení rizika komplikací,výběru anestezie, nám i majiteli může pomoci lépe zvážit též možný vývoj stavu do budoucna u kritických a komplikovaných případů.
 • Před samotným zákrokem Vám předložíme k přečtení a podpisu „Souhlas se zákrokem v celkové anestezii“. Tento formulář je obdobou formulářů používaných v humánní medicíně. Je zde uvedeno, jakým zákrokům bude zvíře podrobeno, přibližná finanční kalkulace a také to, že Vám bylo vysvětleno, co a proč bude s Vaším zvířátkem prováděno, i s možná rizika tohoto zákroku. Podepsanou kopii toho to dokumentu obdržíte Vy.
 • K plánovaným zákrokům přijímáme pacienty v dohodnutém čase, po minimálně 18ti hodinové hladovce.
 • U akutních zákroků se vždy přizpůsobujeme situaci, u drobných neplánovaných zákroků – drobná poranění apod. Vás ošetříme ihned.
 • Kromě drobných zákroků u koček, kde aplikujeme anestezii do svalu, provádíme drobné zákroky v lépe kontrolovatelné intravenózní anestezii, veškeré větší zákroky nebo zákroky u kritických pacientů v nejbezpečnější a šetrné inhalační anestezii.
 • Při operačních zákrocích používáme Harmonický skalpel + bipolární stapler. Je to moderní chirurgický instrument využívající kombinace termokoagulace a vysokofrekvenčního řezu harmonickým skalpelem. Metoda je velmi šetrná ke tkáním a zajišťuje minimální krevní ztráty a zhmoždění tkání. Do budoucna plánujeme využití nástroje při laparoskopických operacích.
 • K okamžitému podchycení komplikací slouží monitor životních funkcí.
 • U větších zákroků jsou v průběhu operace a po ní podávána analgetika.
 • Po operacích si u nás pacienta necháváme do doby, kdy je zřetelně mimo většinu rizik komplikací, je při vědomí, bez známek nepřiměřené bolesti, ve stabilizovaném stavu. O konkrétním okamžiku propuštění se s Vámi dohodneme telefonicky nebo osobně, při propouštění Vám poskytneme informace o průběhu zákroku a poučíme Vás o vhodném dalším postupu.
 • U kritických pacientů, či pacientů s větším rizikem komplikací Vám nabídneme event. hospitalizaci.
 • Provádíme běžné preventivní zákroky – kastrace psů a kocourů, sterilizace fen a koček, pupeční kýly apod.
 • Běžné akutní operace – císařské řezy, sterilizace z důvodu zánětu dělohy, operace torze žaludku...
 • Složitější chirurgie měkkých tkání – operace močových cest, operace trávicího traktu, operace nádorů v dutině břišní, nádorů mléčné žlázy,korekční zákroky – operace víček apod.
 • Ortopedické operace – operace většiny fraktur pomocí vnitřní i externí fixace, operace kolenních vazů, operace vrozených vývojových vad…
 • Speciální zákroky – některé operace páteře, některé nitrohrudní operace. Operace TTA ruptury zkříženého vazu v koleni u psů. Je to novější metoda operace ruptury zkřížených kolenních vazů, využívající jiný biomechanický princip stabilizace pomocí speciální ploténky a „klícky“. Metoda je vhodná zejména pro velká plemena psů, kde klasická metoda náhradou umělým vazem nemusí vést k dostatečné stabilizaci kolene.

Hospitalizace

Hospitalizaci Vám navrhneme, pokud bude klinické zlepšení stavu Vašeho zvířátka v ambulantní péči málo pravděpodobné nebo pokud bude velké riziko náhlého zvratu stavu – př. poúrazové stavy, status epilepticus atd.

Krátkodobě též budou hospitalizována zvířata po operacích a složitějších diagnostických úkonech, možná je též hospitalizace pro provedení složitější diagnostiky – glykemická křivka, hormonální textace, eventuálně terapie – chemoterapie apod.

I zde Vám předložíme k přečtení a podpisu „Souhlas s hospitalizací“, s uvedením přibližné doby hospitalizace a předpokládané ceny, včetně možných rizik.

 • Pacienti jsou umístěni ve zděných kotcích s mřížovými vrátky vhodné velikosti, kotce jsou odvětrávány a prosvětleny, v některých je možnost podlahového vytápění, v případě nutnosti je možnost přeměnit kotec na kyslíkový box.
 • Pod pacienty je měkká teplá pokrývka a hygienická podložka, u koček miska s kočkolitem, vše dle potřeby měníme.
 • Psům je k dispozici zatravněný oplocený výběh, kde se minimálně 3x denně venčí.
 • Potrava je podávána dle stavu pacienta a event. dle dohody s majitelem.
 • Návštěvy jsou možné po předchozí dohodě.
 • O průběhu hospitalizace je veden protokol, kde průběžně zaznamenáváme stav pacienta a podávané léky.
 • Pacienti jsou neustále monitorováni přímo z ordinace velkým proskleným oknem.
 • Zprávy o stavu pacienta jsou podávány telefonicky nebo osobně dle dohody
 • V případě agresivního chování zvířete může být hospitalizace zamítnuta.