Vybavení ordinace

 • Digitální váha
 • Polohovací vyšetřovací stůl
 • Sonograf s multifrekvenční mikrokonvexní a malou lineární sondou
 • Endoskop rigidní a flexibilní
 • Halogenový otoskop
 • Digitální RTG
 • Negatoskop
 • Polohovací operační stůl
 • Harmonický skalpel a bipolární stapler
 • Inhalační anestezie s isofluranem a sevofluranem
 • Monitor životních funkcí
 • Elektrokauter
 • Vana pro rehabilitaci malých zvířat
 • Vybavení pro ortopedické a neurochirurgické zákroky
 • Ultrazvuk na odstraňování zubního kamene
 • Operační světlo
 • Resuscitační sada
 • Sterilizátor a autokláv
 • Mikroskop
 • Vývěva
 • Kotce s podlahovým vytápěním
 • Biochemický analyzátor krve
 • Hematologický analyzátor
 • Centrifuga
 • Dentální sada
 • Kyslíkový box
 • Generátor kyslíku