Leon

Leon se nechal s drobnými výhrůžkami klinicky vyšetřit, je zjevně slabý a odvodněný. Kanyla v tlapě příliš nefunguje, navíc si ji lev neustále „ošetřuje“, proto jsme se rozhodli zavést do jugulární cévy centrální katetr – měkká kanyla cca 20cm dlouhá, která může zůstat zavedená až několik týdnů, lze do ní snadno aplikovat léky i infůze, navíc ji můžeme použít k odběrům krve a měření krevního tlaku. U psů tento zákrok provádíme při vědomí, lva jsme si ale uspali inhalační maskou. Při zavedení katetru jsme zároveň odebrali krev, vyšetřili sonograficky dutinu břišní , provedli RTG vyšetření a lva vycévkovali.

Vyšetření ukázala zvětšené ledviny s mírně rozšířenou ledvinou pánvičkou, silně zvýšené zánětlivé markery a velmi silný zánět v močovém sedimentu. Moč jsme odeslali na bakteriologické vyšetření a Leonovi nasadili základní intravenózní antibiotika.

Ani po několika dnech se však jeho stav nelepšil a kultivce prokázala velmi silnou infekci močových cest bakteriemi odolnými vůči zvolenému antibiotiku. Proto jsme druh léčby změnili a v dalších dnech se již stav Leona začal zlepšovat. Po cca 2 týdnech intravenózních antibiotik byly výsledky velmi uspokojivé, centrální katetr byl odstraněn.

Dnes už Leon žije u nových majitelů a těší se dobrému zdraví.

Exotická zvířata běžně neléčíme ani se nepasujeme do role odborníků. Toto pro nás byla zajímavá zkušenost, navíc s pocitem uspokojení, že pokud člověk použije správné medicínské postupy, může pomoci i kurióznímu pacientovi.