Artroskopie

Její výhodou oproti standardním kloubním zákrokům je minimální invazivita a tím i zátěž zvířete. Tato metoda navíc umožňuje prohlédnout i odlehlé části kloubů, kam je jinak velmi obtížný přístup. Malé ranky určené k přístupu do kloubů výrazně snižují riziko pooperačních obtíží, malé poškození tkáně urychluje rekonvalescenci zvířete a jeho návrat do normálního života.

Rozšíření artroskopických metod ve veterinární medicíně určitě představuje jeden z nejdůležitějších milníků ve veterinární ortopedii.