Hospitalizace

Hospitalizaci Vám navrhneme, pokud bude klinické zlepšení stavu Vašeho zvířátka v ambulantní péči málo pravděpodobné nebo pokud bude velké riziko náhlého zvratu stavu – př. poúrazové stavy, status epilepticus atd.

Krátkodobě též budou hospitalizována zvířata po operacích a složitějších diagnostických úkonech, možná je též hospitalizace pro provedení složitější diagnostiky – glykemická křivka, hormonální textace, eventuálně terapie – chemoterapie apod.

I zde Vám předložíme k přečtení a podpisu „Souhlas s hospitalizací“, s uvedením přibližné doby hospitalizace a předpokládané ceny, včetně možných rizik.

  • Pacienti jsou umístěni ve zděných kotcích s mřížovými vrátky vhodné velikosti, kotce jsou odvětrávány a prosvětleny, v některých je možnost podlahového vytápění, v případě nutnosti je možnost přeměnit kotec na kyslíkový box.
  • Pod pacienty je měkká teplá pokrývka a hygienická podložka, u koček miska s kočkolitem, vše dle potřeby měníme.
  • Psům je k dispozici zatravněný oplocený výběh, kde se minimálně 3x denně venčí.
  • Potrava je podávána dle stavu pacienta a event. dle dohody s majitelem.
  • Návštěvy jsou možné po předchozí dohodě.
  • O průběhu hospitalizace je veden protokol, kde průběžně zaznamenáváme stav pacienta a podávané léky.
  • Pacienti jsou neustále monitorováni přímo z ordinace velkým proskleným oknem.
  • Zprávy o stavu pacienta jsou podávány telefonicky nebo osobně dle dohody
  • V případě agresivního chování zvířete může být hospitalizace zamítnuta.

 

hospitalizace1

kočičí hospitalizace

karanténa

okno na hospitalizaci