Operace

 • Před jakýmkoliv zákrokem pacienta vyšetříme a domluvíme se dle klinického stavu, věku pacienta a náročnosti zákroku na rozsahu předoperačního vyšetření (př. Vyš. Krve, RTG hrudníku...)
 • Předoperační vyšetření slouží k lepšímu posouzení rizika komplikací,výběru anestezie, nám i majiteli může pomoci lépe zvážit též možný vývoj stavu do budoucna u kritických a komplikovaných případů.
 • Před samotným zákrokem Vám předložíme k přečtení a podpisu „Souhlas se zákrokem v celkové anestezii“. Tento formulář je obdobou formulářů používaných v humánní medicíně. Je zde uvedeno, jakým zákrokům bude zvíře podrobeno, přibližná finanční kalkulace a také to, že Vám bylo vysvětleno, co a proč bude s Vaším zvířátkem prováděno, i s možná rizika tohoto zákroku. Podepsanou kopii toho to dokumentu obdržíte Vy.
 • K plánovaným zákrokům přijímáme pacienty v dohodnutém čase, po minimálně 18ti hodinové hladovce.
 • U akutních zákroků se vždy přizpůsobujeme situaci, u drobných neplánovaných zákroků – drobná poranění apod. Vás ošetříme ihned.
 • Kromě drobných zákroků u koček, kde aplikujeme anestezii do svalu, provádíme drobné zákroky v lépe kontrolovatelné intravenózní anestezii, veškeré větší zákroky nebo zákroky u kritických pacientů v nejbezpečnější a šetrné inhalační anestezii.
 • Při operačních zákrocích používáme Harmonický skalpel + bipolární stapler. Je to moderní chirurgický instrument využívající kombinace termokoagulace a vysokofrekvenčního řezu harmonickým skalpelem. Metoda je velmi šetrná ke tkáním a zajišťuje minimální krevní ztráty a zhmoždění tkání. Do budoucna plánujeme využití nástroje při laparoskopických operacích.
 • K okamžitému podchycení komplikací slouží monitor životních funkcí.
 • U větších zákroků jsou v průběhu operace a po ní podávána analgetika.
 • Po operacích si u nás pacienta necháváme do doby, kdy je zřetelně mimo většinu rizik komplikací, je při vědomí, bez známek nepřiměřené bolesti, ve stabilizovaném stavu. O konkrétním okamžiku propuštění se s Vámi dohodneme telefonicky nebo osobně, při propouštění Vám poskytneme informace o průběhu zákroku a poučíme Vás o vhodném dalším postupu.
 • U kritických pacientů, či pacientů s větším rizikem komplikací Vám nabídneme event. hospitalizaci.
 • Provádíme běžné preventivní zákroky – kastrace psů a kocourů, sterilizace fen a koček, pupeční kýly apod.
 • Běžné akutní operace – císařské řezy, sterilizace z důvodu zánětu dělohy, operace torze žaludku...
 • Složitější chirurgie měkkých tkání – operace močových cest, operace trávicího traktu, operace nádorů v dutině břišní, nádorů mléčné žlázy,korekční zákroky – operace víček apod.
 • Ortopedické operace – operace většiny fraktur pomocí vnitřní i externí fixace, operace kolenních vazů, operace vrozených vývojových vad…
 • Speciální zákroky – některé operace páteře, některé nitrohrudní operace. Operace TTA ruptury zkříženého vazu v koleni u psů. Je to novější metoda operace ruptury zkřížených kolenních vazů, využívající jiný biomechanický princip stabilizace pomocí speciální ploténky a „klícky“. Metoda je vhodná zejména pro velká plemena psů, kde klasická metoda náhradou umělým vazem nemusí vést k dostatečné stabilizaci kolene. Artroskopické operace. Laparoskopické operace. Endoskopie a rhinoskopie.

 

sal1

sal2